Znajdź łańcuchy: Szerokość (np. 205): Wysokość (np. 65): Średnica (R): Wpisuj same cyfry bez (/ , - i R)
Jeżeli na oponie podano tylko 2 wymiary (np. 195 R14) - przyjmij jako środkową liczbę (wysokość - 80) i wpisz cyfry 195 ; 80 ; 14
Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
SPORTY LETNIE

MASKI

SPORTY ZIMOWE - NARTY

AUTOBOXY - BAGAŻ, NARTY...

Bagażniki używane

BELKI - BAGAŻNIKI BAZOWE

LODÓWKI SAMOCHODOWE, TURYSTYCZNE

SPRZĘT TURYSTYCZNO-SPORTOWY

GORĄCE OFERTY - WYPRZEDAŻE

Crosso sakwy worki bagażniki

MATY MASUJĄCE SPRZĘT MEDYCZNY

BATERIE dla PROFESIONALISTÓW

AUTOGAZ - Redukcje do tank. LPG

SPRZĘT TURYSTYCZNO-SAMOCHODOWY

KARAWANING - Bagażniki akcesoria

Latarki - HITy!

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE, śnieżne

UCHWYTY NARCIARSKIE

Uchwyty ROWEROWE

BRENDERUP PRZYCZEPY

WYPOŻYCZALNIA

Dom i Ogród

Wiązki kablowe, gniazda, kapki

Producenci
Kontakt

odpowiemy na każde
 zapytanie
sklep@uciekajzamiasto.pl
lub
sklep@milecki.com.pl

Pracujemy w godzinach:

pon - piatek 8 - 16

sobota 10 - 14

wybrane soboty

Infolinia 508 118 550

Zamówienia i zapytania internetowe można składać przez cała dobę!


tel. (58) 672-42-16
fax (58) 672-96-80

dostępność i zamówienia
kom. 602 36 33 79

sprawy techniczne
kom. 508 118 550


wysyłka CAŁY KRAJ

Adres naszego SKLEPU
Informacje
Polityka prywatności
Regulamin sklepu
Kontakt
Konta bankowe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 25.05.2018

Regulamin określa zasady nabywania towarów i usług za pośrednictwem strony sklepu internetowego firmy UciekajZaMiasto.PL Marcin Miłecki PPHU MIŁECKI działającego pod domeną: Allegro.pl, Bagazniki.eu, sklep.milecki.com.pl, bagazniki.net.pl, DobreLodowki.pl, UciekajZaMiasto.pl, SklepELAN.pl i inne należące do w/w firmy.

Regulamin jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)


SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:


UciekajZaMiasto.PL Marcin Miłecki PPHU MIŁECKI
Adres:
ul. gen. Władysława Sikorskiego 51 , 84-200 Wejherowo

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:
UciekajZaMiasto.PL ul. gen. Władysława Sikorskiego 51, 84-200 Wejherowo

tel.
+48 58 672 42 16,    508 118 550
e-mail:
sklep@UciekajZaMiasto.pl


Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5881004904, REGON: 190851383


KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku rezygnacji przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

 • SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dający możliwość składania oferty zakupu towaru lub usług przez Internet i jeżeli stroną jest konsument odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

 • KLIENT -osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

 • KONSUMENT-KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, jednak nie mającej charakteru zawodowego przy uwzględnieniu przedmiotu działalności ujawnionego w CEIDG (art. 22(1) kc w zw. z art. 38a. Ustawy o prawach konsumenta)

 • PRODUKT - towar lub usługa oferowana w sklepie internetowym

 • REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO na podstawie złożonej oferty zakupu przez klienta

 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (złożenie oferty nabycia produktu lub usługi).

 • NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 • Klawisz "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oznacza "składam ofertę zamówienia"

B. Postanowienia ogólne

 1. Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów różnych.

 2. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html

 3. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji wystawia dokument fiskalny- paragon lub fakturę.

 5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie WWW SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY, w szczególności zamieszczone na stronie zdjęcia które są poglądowe i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. (Niniejszy pkt. nie dotyczy konsumentów)

C. Złożenie oferty nabycia produktu lub usługi

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zawarte umowy sprzedaży (dokonane na podstawie złożonej przez klienta oferty zakupu) z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy - warunki wysyłki - w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie .

 2. Przed złożeniem oferty nabycia produktu lub usługi KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz założenia oferty nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 4. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

 5. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :

  • a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

  • b) po otrzymaniu wpłaty na konto - jeżeli wybrano przedpłatę.

  • c) przy płatnościach kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 6. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin w dni robocze. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony po złożeniu oferty nabycia towaru.

D. Ceny

 1. Podane w sklepie internetowym ceny katalogowe produktów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) w walucie polskiej.

 2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, która każdorazowo zostaje określona indywidualnie.

 3. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie w drodze promocji lub negocjacji.

 4. Cena podana w sklepie internetowym jest zaproszeniem KLIENTA do składania oferty.

 5. Z uwagi na liczne promocje cenowe ograniczone najczęściej stanem magazynowym (tzw. sprzedażą do wyczerpania zapasów, wyprzedażą, czyszczeniem magazynów)
  cena produktu pozostanie wiążącą dla KLIENTA po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu w oddzielnym imiennym liście e-mail kierowanym na adres podany przez KLIENTA a potwierdzającym ostateczne przyjęcie zamówienia.

E. Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze od przewoźnika wysłanych produktów;

 2. przedpłata - przelewem na rachunek bankowy podany w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;

 3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy;

 4. system płatności on-line PayU - system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;

 5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonej przez klienta oferty zakupu , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

 2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza jest informowany o kosztach wysyłki i akceptuje jej koszt.

 3. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.

 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

 5. Jeżeli klient wybrał opcje wysyłki produktu z opcją płatności "za pobraniem" - klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli klient nie dokona odbioru przesyłki i (konsument) nie odstąpi od umowy w ustawowym terminie - SPRZEDAWCA ma prawo do obciążenia klienta wszystkimi kosztami przesyłek oraz do żądania zapłaty za zamówiony towar.

G. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając "umowę na odległość" - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 2. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić rzecz SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia zwróci dokonaną przez Konsumenta cenę za towar. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

 6. Jeżeli KUPUJĄCY wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KUPUJĄCEMU poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. KUPUJĄCY ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że SPRZEDAWCA zgodził się je ponieść lub nie poinformował KUPUJĄCEGO o konieczności poniesienia tych kosztów.

 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych "za pobraniem".

 10. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.

 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.

 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 13. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu -powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

I. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

 2. Sprzedawca i Nabywca (KLIENT) na podstawie akceptacji niniejszego regulaminu zawierają umowę i oświadczają, iż na postawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona a wszelkie ewentualne reklamacje rozpatrywane będą w trybie gwarancyjnym producenta towaru.

 3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenia - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest go zbadać oraz jego zawartość w obecności kuriera . Jeżeli stwierdził, że w czasie transportu nastąpił ubytek klient obowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później, następuje utrata uprawnień do składania reklamacji do sprzedawcy.

 7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.

 8. Jeśli nie zachodzą żadne przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. KLIENT może zwrócić zakupiony produkt wymieniając go na inny lub inne produkty o tej samej wartości, jedynie za zgodą sprzedawcy na koszt KLIENTA i jeżeli produkt nie jest używany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 9. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ.

 10. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 11. W przypadku sporów z przedsiębiorcami właściwość sądowa określona zostaje wg. miejsca siedziby przedsiębiorcy "PPHU MIŁECKI Marcin Miłecki" jako miejsce spełnienia świadczenia tj. miejsce wysyłki towaru lub montażu towaru na miejscu w sklepie stacjonarnym.

 12. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:

  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;

  • przetwarzanie formularza składania ofert w sklepie internetowym;

  • za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".

 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia oferty zakupu w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza złożenia oferty zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania .

 5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.

 6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),

  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,

  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)

 7. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

  • SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

  • SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

 9. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI.

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a lub b RODO (GDPR). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie uniemożliwia realizację umowy. Przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy.

 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia
  (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

 4. KLIENT ma prawo:

  • otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

  • przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1),

  • żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2),

  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez SPRZEDAWCĘ,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jego zakresie.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży lub do czasu wykorzystywania konta stałego klienta.

 6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy (art. 17 ust. 3 RODO)

 7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

  • nazwisko i imię,

  • adres do wysyłki produktów,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • w przypadku przedsiębiorcy - dodatkowo firma przedsiębiorcy oraz NIP.

 8. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu składania oferty nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim ? za wyjątkiem opisanych niżej: ?..

 9. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

 10. W celu prawidłowej obsługi zamówień SPRZEDAWCA korzysta z profesjonalnej platformy BASELINKER.pl, która świadczy usługi zarządzania sprzedażą internetową, obsługą płatności i wszystkimi usługami niezbędnymi do integracji sprzedaży z serwisem z Allegro i eBay oraz integracje z przewoźnikami.

 11. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

 12. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez SPRZEDAWCĘ, KLIENTOWI przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

L. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

 4. Jeżeli kupujący będący przedsiębiorcą dopuści się opóźnienia z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego przedsiębiorcy.

 5. Koszt przechowania rzeczy wynosi 29zł brutto w skali miesiąca.

 6. Sprzedawca jest zobowiązany do przechowania rzeczy sprzedanej maksymalnie 12 miesięcy, po których upływie rzecz sprzedana będzie traktowana jako rzecz porzucona w rozumieniu art. 180 k.c.

 7. W przypadku skorzystania przez sprzedającego z uprawnienia o którym mowa w ustępie 4., sprzedający powiadomi pisemnie kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od popadnięcia przez kupującego w opóźnienie z odebraniem rzeczy sprzedanej.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

 10. Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018

 12. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

 14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ),

 15. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

 16. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

 17. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW zamieszczone przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

 18. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

 19. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy dla SPRZEDAJĄCEGO. Niniejszy ustęp ma zastosowanie jedynie wobec KUPUJĄCYCH będących przedsiębiorcami.

 20. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524&from=EN
  UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem
  https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

Załączniki:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

Regulamin obowiązujący do dnia 25.05.2018

Kontynuuj
Koszyk więcej
1 x Narty zjazdowe TESTOWE ELAN PRIMETIME 55 FX o długości 172cm z wiązaniami EMX 12.0 Grip Walk na płycie Fusion X Amphibio sezon: 2023 / 2024!
1 x Narty zjazdowe TESTOWE ELAN PRIMETIME 55+ FX o długości 172cm z wiązaniami EMX 12.0 Grip Walk na płycie Fusion X Amphibio sezon: 2023 / 2024!
1 x Narty zjazdowe testowe ELAN PRIMETIME N°3 W PS o długości 158cm z wiązaniami EL 10.0 Grip Walk na płycie Power Shift Amphibio sezon: 2023 / 2024!
1 x Narty zjazdowe testowe ELAN PRIMETIME N°4 W PS o długości 158cm z wiązaniami EL11.0 Grip Walk na płycie Power Shift Amphibio sezon: 2023 / 2024!
16319,96zł

Zawartość koszyka

Zamów!
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Bestsellery
01.UNIWERSAL - uniwersalna redukcja do tankowania gazu LPG w UE gwint M10. Na wszystkie kraje UE z wyjątkiem Portugalii i Hiszpanii
02.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Fischer żółte tło
03.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Salomon czarne tło
04.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Atomic czerwone tło
05.Winda, wciągarka Mont Blanc do przechowywania boxa, kajaka lub windsurfingu itp.
06.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Rossignol czerwone tło
07.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Atomic białe tło
08.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Salomon niebieskie tło
09.Rolka boczna 104593 niebieska 140x80mm (same kółko) do przyczep podłodziowych Thule - Brenderup
10.PASKI - RZEPY, zapinki do spinania nart dwie sztuki z logo Fischer
Promocje więcej
Kije kijki WORLDCUP SL 3D zjazdowe slalomowe narciarskie marki LEKI o długości 140 cm, 2szt. Trigger S
Kije kijki WORLDCUP SL 3D zjazdowe slalomowe narciarskie marki LEKI o długości 140 cm, 2szt. Trigger S
529,99zł
479,99zł
Recenzje więcej
Bagażnik bazowy Thule Rapid System 754/750 z belkami stalowymi - zamykany
Witamy nowych użytkowników w naszym nowym sklepie! Skl-
ep ..

5 z 5 Gwiazdek!
logo